Zieke kinderen

Zieke kinderen

Helaas komt het wel eens voor dat een kind ziek is. Op dat moment bekijken we per situatie of uw kind al dan niet naar de opvang kan komen. In veel gevallen mogen kinderen gewoon gebracht worden, mits het kind hier zelf geen hinder van ondervindt.
Heeft uw kind ’s ochtends al 38,0 ⁰C koorts dient het kind thuis te blijven. Wanneer het kind bij ons is en het heeft 38,5 ⁰C wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers en dient uw kind opgehaald te worden.

Filimo hanteert het ziektebeleid conform de richtlijnen van de GGD.