Vierogenbeleid

Vierogenbeleid

Bij kindcentrum Filimo zijn gedurende de dag meerdere personen tegelijk aanwezig. Op het moment dat er één persoon op de groep aanwezig is, wordt er gewerkt met een achterwacht. Naast deze achterwacht hanteren wij de drie-uurs norm. Dit houdt in dat er maximaal drie uur van de dag één pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is. Uitgebreide informatie over het vierogenbeleid is te vinden in het pedagogisch beleidsplan.