Informatievoorziening

Informatievoorziening

Om tot een goede samenwerking te komen is er iedere ochtend gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij te kletsen met de pedagogisch medewerkers.

Regelmatig organiseren wij een oudercursus/thema-avond, waar naast punten uit onze visie over voeding, bewegen, natuur en duurzaamheid ook zaken als kinder-EHBO en eventuele opvoedingsvragen aan bod zullen komen.
Daarnaast wordt er eens per twee maanden een digitale nieuwsbrief verzonden.