Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Bent u tevreden, vertel het rond! Bent u niet tevreden of heeft u aanvullingen of suggesties, vertel het ons!

Extern beoordelingsbureau

Ontevreden

Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Veel ouders vinden het in zo’n situatie lastig om hun zorgen te bespreken met de kinderopvang. Ze zijn bang dat het bespreken van kritiek of het indienen van een klacht gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Dat is jammer. Ouders en opvangorganisaties moeten beseffen dat het geven van kritiek en feedback juist positieve gevolgen kan hebben voor de opvang. Pas als de opvang weet dat ouders iets vervelend vinden, kan zij de situatie verbeteren.

Intern klagen

De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang een voor ouders inzichtelijk klachtenreglement heeft. In dit klachtenreglement vindt u de manier waarop u intern en, eventueel in een later stadium, extern kunt klagen.

Heeft u een klacht, dan moet u deze in principe eerst intern voorleggen. U kunt uw klacht het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker. Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om het klachtenreglement van de organisatie te bekijken voor een vervolgstap. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Extern klagen

Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang aangesloten moet zijn bij de Geschillencommissie en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of een bindende uitspraak door de Geschillencommissie.