Ruildagen

Ruildagen

In overleg is het mogelijk om binnen de gestelde termijn* dagen te ruilen, inclusief vakantiedagen en feestdagen mits de groepsgrootte dit toelaat.

*Binnen drie maanden, een maand vooraf en twee maanden achteraf, is het mogelijk om de dagen in te halen dan wel te ruilen.