Contractvoorwaarden

Opzegtermijn

Het contract gaat in op de datum dat uw kind voor het eerst komt. Wanneer een kind vier jaar wordt, eindigt het contract van de kinderopvang en kan deze desgewenst overgezet worden naar een contract van de BSO.

Voor het tussentijds opzeggen van het contract geldt een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor het opzeggen of wijzigen van de afgenomen dagen.

Doorstroming BSO
Voor kinderen van het kinderdagverblijf wordt automatisch een plek gereserveerd op de BSO. Indien u hier geen gebruik van willen maken kunt u dit aangeven bij het intake gesprek of op het moment dat de school voor uw kind bepaald wordt.

Privacy
Filimo Kindcentrum gaat op discrete wijze om met de gegevens van ouders/verzorgers en kinderen. Voor het gebruik van beeldmateriaal of andere zaken zal altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de ouders/verzorgers. Vastlegging en verwerking van informatie over ouders/verzorgers en kinderen vindt plaats conform de Wet bescherming en Persoonsgegevens.

Betaling

Het verschuldigde maandbedrag zal middels automatische incasso rond het begin van de maand worden afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet kan worden afgeschreven brengen wij  € 5,- administratiekosten bij u in rekening. Om het milieu niet onnodig te belasten zullen de facturen terug te vinden zijn in uw ouderportaal. Het versturen van de factuur per post is ook mogelijk, hiervoor vragen wij een bijdrage van €2,50 per factuur.

Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagdelen. Wel is het mogelijk dagen te ruilen, zoals bij de pagina ‘ruildagen’ wordt vermeld. Jaarlijks vindt er een aanpassing van de prijs plaats per januari. De tarieven die geldig zijn op het moment van plaatsing zijn altijd leidend, ook als het contract eerder tot stand is gekomen. Een aanpassing van de prijs zal anderhalve maand van tevoren schriftelijk aan de ouders/verzorgers worden aangekondigd.

Algemene voorwaarden vanuit de brancheorganisatie kinderopvang

Naast de hierboven genoemde voorwaarden hanteert Filimo de algemene voorwaarden vanuit de brancheorganisatie kinderopvang. Deze kunt u via onderstaand link inzien.

Algemene voorwaarden brancheorganisatie kinderopvang