Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Hier vindt u de link naar het aanmeldformulier voor zowel het kinderdagverblijf (KDV) als de buitenschoolse opvang (BSO).

Aanmeldformulier

Middels deze link kunt u zich aanmelden en komt u in ons digitale systeem van Kindplanner. Na inschrijving ontvangt u uw inlogcodes waarmee u kunt inloggen op het ouderportaal. Hier kunt u uw aanmelding definitief maken.

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op.