Aanmeldformulier

Hier vindt u de link naar het aanmeldformulier voor zowel het kinderdagverblijf (KDV) als de buitenschoolse opvang (BSO).

Aanmeldformulier

Middels deze link kunt u zich aanmelden en komt u in ons digitale systeem van Kindplanner. Na inschrijving ontvangt u uw inlogcodes waarmee u kunt inloggen op het ouderportaal. Hier kunt u uw aanmelding definitief maken.

Let op! Bij het aanmelden van meerdere kinderen meldt u eerst het eerste kind aan via bovenstaande link, de daarop volgende kind(eren) meldt u aan via het ouderportaal. Op het ouderportaal volgt u de volgende stappen:

  • Menu (links bovenin);
  • Kies ‘Familie’;
  • Vervolgens verschijnt er rechts bovenin een groen bolletje met een ‘∨’. Klik hierop;
  • Kies tot slot ‘broertje/zusje toevoegen’.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen.

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op.